Personlig information

All personliga informationer som registreras på Hängmatte Butiken, är helt konfidentiellt och blir aldrig tillgängligt för tredje person. Alle informationer förvaras på betryggat sätt och är bara tillgängligt för betrodda kollegor på Hängmatte Butiken.

När du betalar genom elektronisk använder vi oss av ett krypterat system genom Webshopsystemet. som är godkända genom E-märket.Shopsystemet använder sig av cookies, som i sin tur styr innehållet till kundvagnen. En cookie är en benämning för en fil som gömmer sig på din dator. Det är möjligt att be systemet gömma personlig adress informationer tills nästa gång de behövs. Önskas du att radera dessa informationer vid ett senare tillfälle görs det via browser inställningar. På Internet Explorer kan du ändra i menyn under ”Funktioner” och i meny raden på Internet inställningar.När du gör ett köp vill vi ha information om namn, adress och e-mail adresser. Dessa informationer används enbart när vi behandlar ordern, informationerna transmittera och lagras elektroniskt i O-krypterad form och lagras. Själva "kontrakten" (köpeavtalet) lagras hos Hängmatte butiken på ett sätt så att du sedan kan logga in på en sida där du kan se/ändra din status.Dessutom registrerar vi IP-adressen från den sidan där köpet sker. Det finns egentligen ingen användning för denna information man använder den ibland i efterforskning inom polisen. Alla falska beställningar anmäls till polisen.Du/ni kan anmäla e-mail adress till Hängmatte Butiken, så att du/ni automatiskt få löpande information

om nyheter m.m. denna service kan man anmäla och avanmäla precis efter sina egna önskemål.

Skicka e-mail till tropical@sol.dk info & nyhetsbrev önskningar om hängmattor.

Vi informerar (Jvf. Persondatalagen) ifall vi får förfrågningar på upplysningar som är registrerad hos oss och vid ev. tillsägelser raderar vi upplysningar och informationer av det omfång som vi blir tillsagda.