Leveranse

Hängmatte butiken skickar leverans med Post Danmark (ifall inte annat är angivet) till mottagaren. Hängmatte butiken står inte till ansvar för försening med Post Danmark. I tillfälle av stor försening (åtskilliga dagar) eller att leveransen helt uteblir, skickar Hängmatte Butiken självklart en ny leveranse utan nya omkostnader.

Det tar längre tid för leveranser som skall skickas till Färöarna, Grönland och utlandet.